C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# 'da bir tarihin haftanın hangi günü olduğu bulmak için DayOfWeek özelliğini kullanırız.

Aşağıdaki örnekte bir tarihin haftanın hangi günü olduğu gösterilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      DateTime tarih = new DateTime(2020, 10, 19);
      Console.WriteLine(tarih.DayOfWeek);
      string tarihTurkce = "";

      switch (tarih.DayOfWeek) {

        case DayOfWeek.Sunday: tarihTurkce = "Pazar"; break;
        case DayOfWeek.Monday: tarihTurkce = "Pazartesi"; break;
        case DayOfWeek.Tuesday: tarihTurkce = "Salı"; break;
        case DayOfWeek.Wednesday: tarihTurkce = "Çarşamba"; break;
        case DayOfWeek.Thursday: tarihTurkce = "Perşembe"; break;
        case DayOfWeek.Friday: tarihTurkce = "Cuma"; break;
        case DayOfWeek.Saturday: tarihTurkce = "Cumartesi"; break;
        default: break;
      }

      Console.WriteLine(tarihTurkce);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

DayOfWeek bize İngilizce olarak döner. Daha sonra bunu switch case ile Türkçe 'ye çeviriyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.

Not : DayOfWeek her zaman İngilizce sonuç döndürür. Sisteminizin başka bir dil olması, döndüreceği sonucun sistem dilinde olması anlamına gelmez.


C#

İlginizi Çekebilir

C# String Sadece Sayıların Kalması

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C# Windows Klasörünün Yolunu Bulmak

C# Dosyanın Klasör Yolunu Alma

C# Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...