C# Bir Url'in Son Kısmını Almak

C#'da bir Url'in son kısmını yani son slashtan ("/") sonraki kısmını almak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

Uri uri = new Uri("https://www.yazilimders.com/bilgi/1234");
string lastSegment = uri.Segments.Last();

"lastSegment" değişkenine "1234" değeri atanmış olur.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

C# 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Dilinde İşletim Sisteminin Adı Nasıl Bulunur?

C# Linq OrderByDescending Kullanımı

C# Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek