C# Console Uygulamasından Link Açmak

C# programlama dilinde console uygulamasında bir web linki açmak için örnek kod aşağıdadır..

using System;
using System.Diagnostics;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var pr = new ProcessStartInfo("iexplore.exe");
      pr.Arguments = "http://www.google.com.tr/";
      Process.Start(pr);
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Windows Fonts Klasörünün Yolunu Bulmak

C# List'den Eleman Çıkarma

C# Windows Klasörünün Yolunu Bulmak

C# 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

C# Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği