C# 'da String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak

C# 'da string içindeki bir karakterin index sırasını bulabilmek için IndexOf() metodunu kullanırız.

IndexOf() metodunun 9 farklı kullanım şekli vardır. Burada en çok kullanılan şekli sizelere gösterilmiştir.

Aşağıdaki örnekte yazilimders.com stringinin içinde bulunan "." karakterinin index sırasını bulalım.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "yazilimders.com";      
      int stringIndex = str.IndexOf('.');

      Console.WriteLine(stringIndex);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

"." karakteri 12. sırada olduğu için ve indexler 0 'dan başladığı için stringIndex değişkenine 11 değeri atanır ve sonuç bize 11 olarak döner.

Eğer belirtilen karakter stringin içinde değilse sonuç bize -1 olarak dönecektir.

Aşağıdaki kodu inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "yazilimders.com";
      
      int stringIndex = str.IndexOf('j');

      Console.WriteLine(stringIndex);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

"j" karakteri stringde olmadığından değişkene -1 değeri atanır ve sonuç bize bu şekilde döner.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

C# Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

C# Linq OrderBy Kullanımı

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme