C# Datarow Kullanımı

C# dilinde DataRow kullanmak için DataTable ve DataColumn yaratılmış olması gerekmektedir. Bu 3 konu birbirinden ayrı düşünülemez.

DataRow kullanılması için "System.Data" Namespace 'i projeye eklenmelidir.

Aşağıdaki örnekte bir DataRow 'un nasıl yaratıldığı, eklendiği, elde edildiği ve kaldırıldığına örnek verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      /*DataTable objemiz yaratılır*/
      DataTable dt = new DataTable();

      /*DataColumn lar eklenir*/
      dt.Columns.Add("Id",  typeof(int));
      dt.Columns.Add("Ad",  typeof(string));
      dt.Columns.Add("SoyAd", typeof(string));

      /*DataRow Ekleme Yöntem - 1*/
      dt.Rows.Add(1, "Gamze", "Yılmaz");
      dt.Rows.Add(2, "Umut", "Şimşek");
      dt.Rows.Add(3, "Pelin", "Özdil");

      /*DataRow Ekleme Yöntem - 2*/
      DataRow dr = dt.NewRow();
      dr["Id"] = 4;
      dr["Ad"] = "Ahmet";
      dr["SoyAd"] = "Özkoç";
      dt.Rows.Add(dr);

      /*Belirtilen DataRow u Elde Etme*/
      DataRow row = dt.Rows[0];

      /*Belirtilen DataRow u Kaldırmak*/
      DataRow row2 = dt.Rows[0];
      dt.Rows.Remove(row2);      

      Console.ReadLine();

    }
  }
}   


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C# Private Set Kullanımı

C# Stringi Byte Dizisine Çevirmek

C# Dosya Oluşturma

C#'da Bilgisayar Adını Bulma