C# DataTable Kolon Adını Değiştirmek

C# programlama dilinde yaratılan bir DataTable objesinin kolon adını değiştirmek için aşağıdaki örnek kod incelenebilir..

//Kolonun index numarasına göre
dataTable.Columns[2].ColumnName = "SoyAd";

//Kolon Adına Göre
dataTable.Columns["Soy_Ad"].ColumnName = "SoyAd";


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C# Diziden Eleman Çıkarma

C# Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

C# Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

C# Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma