C# DataTable Kolon Adını Değiştirmek

C# programlama dilinde yaratılan bir DataTable objesinin kolon adını değiştirmek için aşağıdaki örnek kod incelenebilir..

//Kolonun index numarasına göre
dataTable.Columns[2].ColumnName = "SoyAd";

//Kolon Adına Göre
dataTable.Columns["Soy_Ad"].ColumnName = "SoyAd";


C#

İlginizi Çekebilir

C# Substring Metodu

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C# Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak

C# Linq FirstOrDefault Kullanımı