C# DataTable Kolon Adını Değiştirmek

C# programlama dilinde yaratılan bir DataTable objesinin kolon adını değiştirmek için aşağıdaki örnek kod incelenebilir..

//Kolonun index numarasına göre
dataTable.Columns[2].ColumnName = "SoyAd";

//Kolon Adına Göre
dataTable.Columns["Soy_Ad"].ColumnName = "SoyAd";


C#

İlginizi Çekebilir

C# 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

C# Şimdiki Zamanı Getirmek

C# Rastgele Float Yaratmak

C# Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

C#'da Bir Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma