C# Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"C#" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program {
  static void Main() {
    Dictionary ascii_dict = new Dictionary {
      {'A', 65},
      {'B', 66},
      {'C', 67},
      {'D', 68}
    };

    Dictionary new_dict = new Dictionary();
    foreach (KeyValuePair entry in ascii_dict) {
      new_dict[entry.Value] = entry.Key;
    }

    foreach (KeyValuePair entry in new_dict) {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", entry.Key, entry.Value);
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

C# Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak

C# 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

C# Linq Any Kullanımı

C# Dosyanın Okunması

C# Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü