C# Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek

C# Dictionary'de bir Anahtarın (Key) var olup olmadığını kontrol etmek için "ContainsKey" metodu kullanılır. Yöntem "True" yada "False" döndürür..

Aşağıda örnek kullanım verilmiştir..

var keyVarmi = myDictionary.ContainsKey("OrnekKey");


C#

İlginizi Çekebilir

C# Byte Dizisini Stringe Çevirmek

C# Dosya Kopyalama

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# Windows Sistem32 Klasörünün Yolunu Bulmak