C# Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek

C# Dictionary'de bir Anahtarın (Key) var olup olmadığını kontrol etmek için "ContainsKey" metodu kullanılır. Yöntem "True" yada "False" döndürür..

Aşağıda örnek kullanım verilmiştir..

var keyVarmi = myDictionary.ContainsKey("OrnekKey");


C#

İlginizi Çekebilir

C# DataTable Kolon Adını Değiştirmek

C# Bir Sayının Karekökünü Alma

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

C# Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği