C# Diziye Eleman Ekleme

Bir diziye (Array) eleman (item) eklemek istiyorsak dizinin indexini belirlemek ve değeri ona atamamız yeterlidir.

Örnek olarak bir değişkenin ilk elemanın 5 değerini şu şekilde atarız.

degisken[0] = 5;

Aşağıdaki örnek kodda 10 elemanlı bir dizi yaratılıyor ve ilk elemanı 0 olmakla birlikte dizinin elemanlarına değerler 2 şer arttırılarak atanıp ekrana yazdırılıyor.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] dizi = new int[10];

      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        dizi[i] = (i*2);
      }

      foreach (var item in dizi) {
        Console.WriteLine(item);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  } 
}
 • Şunu belirtmek isteriz ki burada eleman sayısı belli olan bir diziye eleman eklemekten bahsetmekteyiz.

Diziler yapıları gereği "immutable" nesnelerdir yani kapasiteleri değiştirilemez. İlk başta belirlenen eleman sayısına ek olarak eleman eklenemez veya çıkarılamaz.

Örnek olarak 5 elemanlı tanımlanan bir diziye 6. eleman ekleyemezsiniz. Aynı şekilde eleman sayısını 4 'e indiremezsiniz.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

C# 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

C# Substring Metodu

C# String Contains Kullanımı

C# String GetTypeCode Kullanımı