C# Diziye Eleman Ekleme

Bir diziye (Array) eleman (item) eklemek istiyorsak dizinin indexini belirlemek ve değeri ona atamamız yeterlidir.

Örnek olarak bir değişkenin ilk elemanın 5 değerini şu şekilde atarız.

degisken[0] = 5;

Aşağıdaki örnek kodda 10 elemanlı bir dizi yaratılıyor ve ilk elemanı 0 olmakla birlikte dizinin elemanlarına değerler 2 şer arttırılarak atanıp ekrana yazdırılıyor.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] dizi = new int[10];

      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        dizi[i] = (i*2);
      }

      foreach (var item in dizi) {
        Console.WriteLine(item);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  } 
}
 • Şunu belirtmek isteriz ki burada eleman sayısı belli olan bir diziye eleman eklemekten bahsetmekteyiz.

Diziler yapıları gereği "immutable" nesnelerdir yani kapasiteleri değiştirilemez. İlk başta belirlenen eleman sayısına ek olarak eleman eklenemez veya çıkarılamaz.

Örnek olarak 5 elemanlı tanımlanan bir diziye 6. eleman ekleyemezsiniz. Aynı şekilde eleman sayısını 4 'e indiremezsiniz.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C# Tarihe Ay Ekleme veya Çıkarma

C# Remove Metodu

C# String ToCharArray Kullanımı

C# 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği