C# Diziyi Ters Çevirme

Bir diziyi (Array) ters çevirme veya başka bir deyişle elemanlarının yerlerini ters olacak şekilde sıralamak için Array.Reverse() fonksiyonunu kullanırız.

Aşağıdaki örnek kodda ilk önce dizinin doğru sıralaması sonra da tersten sıralaması ekrana yazdırılmıştır.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string [] array = { "Ali", "Ahmet", "Fatma", "Sevgi", "Erdem" };

      foreach (string value in array)
      {
        Console.WriteLine(value);
      }

      Console.WriteLine("\nTersten Ekrana Yaz\n");      
      Array.Reverse(array);

      foreach (string value in array)
      {
        Console.WriteLine(value);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Tek Satırda If Else Yazma

C# Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

C# Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

C# String Aynı Karakterlerin Silinmesi

C# Tarihe Saniye Ekleme veya Çıkarma