C# Diziyi Ters Çevirme

Bir diziyi (Array) ters çevirme veya başka bir deyişle elemanlarının yerlerini ters olacak şekilde sıralamak için Array.Reverse() fonksiyonunu kullanırız.

Aşağıdaki örnek kodda ilk önce dizinin doğru sıralaması sonra da tersten sıralaması ekrana yazdırılmıştır.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string [] array = { "Ali", "Ahmet", "Fatma", "Sevgi", "Erdem" };

      foreach (string value in array)
      {
        Console.WriteLine(value);
      }

      Console.WriteLine("\nTersten Ekrana Yaz\n");      
      Array.Reverse(array);

      foreach (string value in array)
      {
        Console.WriteLine(value);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C# Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C# Bip Sesi Çıkartmak