C# Dört İşlem Yapan Örnek

"C#" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

using System;

class MainClass {

  static void Main(string[] args) {
    int firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul;
    double div;
    Console.Write("İlk Sayiyi Girin: ");
    firstNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("Ikinci Sayiyi Girin: ");
    secondNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    while (true) {
      Console.WriteLine("Toplama için 1 giriniz");
      Console.WriteLine("Çıkarma için 2 giriniz");
      Console.WriteLine("Çarpma için 3 giriniz");
      Console.WriteLine("Bölme için 4 giriniz");
      Console.WriteLine("Çıkmak için 5 giriniz");

      int option = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      switch (option) {
        case 1:
          add = firstNumber + secondNumber;
          Console.WriteLine("Sonuç:" + add);
          break;

        case 2:
          sub = firstNumber - secondNumber;
          Console.WriteLine("Sonuç:" + sub);
          break;

        case 3:
          mul = firstNumber * secondNumber;
          Console.WriteLine("Sonuç:" + mul);
          break;

        case 4:
          div = (double) firstNumber / secondNumber;
          Console.WriteLine("Sonuç:" + div);
          break;

        case 5:
          Environment.Exit(0);
          break;
      }
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

C# Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

C# Dosyanın Okunması

C# Guid Yaratma

C# GetType Kullanımı

C# Uzantıya Göre Dosya Arama