C# Dosya Boyutunu Öğrenme

C Sharp dilinde bir dosyanın boyutunu öğrenme ile ilgili örnek kod aşağıdadır.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaBoyutu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Dosya Yolunu Girin: ");
      string filePath = Console.ReadLine();

      try
      {
        if (File.Exists(filePath))
        {
          FileInfo fileInfo = new FileInfo(filePath);
          Console.WriteLine("Dosya Boyutu: " + fileInfo.Length + " byte");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Dosya Mevcut Değil..");
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata Alındı: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bu örnekte, kullanıcıdan dosya yolu alınır. Daha sonra, "File.Exists" metodu ile dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya var ise, "FileInfo" sınıfı kullanılarak dosya boyutu öğrenilir ve ekrana yazdırılır. Eğer dosya yok ise, uygun bir hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# String Insert Kullanımı

C# String Contains Kullanımı

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C# 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Dosyanın Okunması