C# Dosya Kopyalama

C# programlama dilinde bir dosyanın nasıl kopyalanacağı ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaKopyalamaOrnek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Kaynak Dosyanın Yolunu Girin: ");
      string sourceFilePath = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Hedef Yolu Girin: ");
      string destinationFilePath = Console.ReadLine();

      try
      {
        if (File.Exists(sourceFilePath))
        {
          File.Copy(sourceFilePath, destinationFilePath, true);
          Console.WriteLine("Dosya Başarıyla Kopyalandı..");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Dosya Mevcut Değil..");
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata Alındı: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bu örnekte, kullanıcıdan kaynak dosya yolu ve hedef dosya yolu alınır. Daha sonra, "File.Exists" metodu ile kaynak dosya yolunda dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya var ise, "File.Copy" metodu ile dosya kopyalanır. Eğer dosya yok ise, uygun bir hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C# Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

C#'da İşletim Sistemi Kullanıcı Adını Bulma

C# Dosyanın Uzantısını Öğrenme

C# Goto Kullanımı