C# Dosya Oluşturma

C# programlama dilinde dosya oluşturma ile ilgili örnek kod aşağıdadır.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaOlustur
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Dosya Yolunu Girin: ");
      string filePath = Console.ReadLine();

      try
      {
        if (!File.Exists(filePath))
        {
          using (StreamWriter sw = File.CreateText(filePath))
          {
            sw.WriteLine("Örnek Text..");
          }
          Console.WriteLine("Dosya Başarıyla Oluşturuldu..");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Bu dosya zaten var..");
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata Alındı: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bu örnekte, kullanıcıdan dosya yolu (path) alınır. Daha sonra, File.Exists metodu ile belirtilen dosya yolunda dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya yoksa, File.CreateText metodu ile dosya oluşturulur ve içine "Örnek Text.." satırı yazılır. Eğer dosya zaten var ise, uyarı mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Substring Metodu

C# Bugünün Tarihini Getirmek

C# ToDictionary Kullanımı

C# Rastgele Harf Yaratmak

C# Private Set Kullanımı