C# Dosya Silme

C#'da bir dosyayı silen kod örneği aşağıda verilmiştir.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaSil
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosya = @"C:\dosya_yolu\dosya_adı";

      try
      {
        File.Delete(dosya);
        Console.WriteLine("Dosya başarıyla silindi.");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata oluştu: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bu kod, "System.IO" kütüphanesindeki "File" sınıfını kullanır. "File.Delete" metodu, belirtilen dosyayı siler. Dosya başarıyla silindikten sonra ekrana "Dosya başarıyla silindi." mesajı yazdırılır. Herhangi bir hata oluştuğunda, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# Dosyanın Okunması

C# Linq Single Kullanımı

C# Tarihe Ay Ekleme veya Çıkarma