C# Dosya Sıralama

Aşağıdaki C# kod örneği ile belirtilen klasör içindeki tüm dosyaları "dosya adına göre" alfabetik olarak sıralar.

using System;
using System.IO;
using System.Linq;

namespace DosyaSirala
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string klasorYolu = @"C:\klasör_yolu";

      try
      {
        DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(klasorYolu);

        FileInfo[] dosyalar = directory.GetFiles().OrderBy(p => p.Name).ToArray();
        foreach (FileInfo dosya in dosyalar)
        {
          Console.WriteLine(dosya.Name);
        }

        Console.WriteLine("Dosyalar başarıyla sıralandı.");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata oluştu: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bu kod, System.IO kütüphanesindeki DirectoryInfo ve FileInfo sınıflarını kullanır. DirectoryInfo nesnesi, belirtilen klasör yolunu içermektedir. GetFiles metodu klasör içindeki tüm dosyaları döndürür. OrderBy metodu döndürülen dosyaları "dosya adı" (alfabetik olarak) göre sıralar. Son olarak, döngü ile sıralanmış dosyalar ekrana yazdırılır. Herhangi bir hata oluştuğunda, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# ToList Kullanımı

C# Windows AppData Klasörünün Yolunu Bulmak

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# Tarihe Saniye Ekleme veya Çıkarma

C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma