C# Dosya Taşıma

C# dilinde belirtilen dosyayı belirtilen hedef klasöre taşıma ile ilgili örnek kod aşağıdadır.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaTasima
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kaynakDosya = @"C:\kaynak_dosya_yolu\dosya_adı";
      string hedefKlasor = @"C:\hedef_klasör_yolu\";

      try
      {
        File.Move(kaynakDosya, hedefKlasor + Path.GetFileName(kaynakDosya));
        Console.WriteLine("Dosya başarıyla taşındı.");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata oluştu: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bu örnekte, "System.IO" kütüphanesindeki "File" ve "Path" sınıflarını kullanır. "File.Move" metodu, belirtilen dosyayı belirtilen hedef klasöre taşır. "Path.GetFileName" metodu dosya adını döndürür. Dosya başarıyla taşındıktan sonra ekrana "Dosya başarıyla taşındı." mesajı yazdırılır. Herhangi bir hata oluştuğunda, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Remove Metodu

C# Bugünün Tarihini Getirmek

C# Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C# Linq SingleOrDefault Kullanımı

C# Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği