C# Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C#'da dosya varsa oluşturmama kontrolünü yapan örnek kod aşağıda verilmiştir.

using System;
using System.IO;

namespace Ornek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosya = @"C:\dosya_yolu\dosya_adı";

      if (!File.Exists(dosya))
      {
        try
        {
          using (FileStream fs = File.Create(dosya))
          {
            Byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes("Dosya içeriği");
            fs.Write(info, 0, info.Length);
          }

          Console.WriteLine("Dosya başarıyla oluşturuldu.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine("Hata oluştu: " + ex.Message);
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dosya zaten var.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Örnek kodda, "System.IO" kütüphanesindeki "File" sınıfını kullanır. "File.Exists" metodu, belirtilen dosya adıyla bir dosya olup olmadığını kontrol eder. Eğer dosya yoksa, "File.Create" metodu ile dosya oluşturulur ve içeriğine "Dosya içeriği" yazılır. Dosya başarıyla oluşturulduktan sonra ekrana "Dosya başarıyla oluşturuldu." mesajı yazdırılmaktadır. Dosya zaten var ise, ekrana "Dosya zaten var." mesajı yazdırılır. Herhangi bir hata oluştuğunda, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

C# Linq First Kullanımı

C# Şimdiki Zamanı Getirmek

C# İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

C# String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma