C# Dosyanın Adını Değiştirme

C# dilinde bir dosyanın adını değiştirmek için System.IO kütüphanesi kullanılır. Bu kütüphane, dosyalarla ilgili işlemler yapmak için gereken metodları içerir.

Aşağıdaki örnekte, "mevcutDosyaAdi" adlı dosyanın adını "yeniDosyaAdi" olarak değiştiriyoruz...

using System;
using System.IO;

namespace DosyaAdiniDegistirme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string mevcutDosyaAdi = "mevcutDosyaAdi.txt";
      string yeniDosyaAdi = "yeniDosyaAdi.txt";
      
      if (File.Exists(mevcutDosyaAdi))
      {
        File.Move(mevcutDosyaAdi, yeniDosyaAdi);
        Console.WriteLine("Dosya adı başarıyla değiştirildi.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dosya bulunamadı.");
      }
    }
  }
}

İlk olarak, dosyanın mevcut adını "mevcutDosyaAdi.txt" ve yeni adını "yeniDosyaAdi.txt" olarak tanımladık. Daha sonra, File.Exists metodunu kullanarak dosyanın mevcut olup olmadığını kontrol ettik. Eğer dosya mevcutsa, File.Move metodu ile dosyanın adını değiştirdik ve kullanıcıya "Dosya adı başarıyla değiştirildi" mesajı gösterdik. Eğer dosya mevcut değilse, "Dosya bulunamadı" mesajını gösterdik.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C# Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

C# Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek