C# Dosyanın Adını Değiştirme

C# dilinde bir dosyanın adını değiştirmek için System.IO kütüphanesi kullanılır. Bu kütüphane, dosyalarla ilgili işlemler yapmak için gereken metodları içerir.

Aşağıdaki örnekte, "mevcutDosyaAdi" adlı dosyanın adını "yeniDosyaAdi" olarak değiştiriyoruz...

using System;
using System.IO;

namespace DosyaAdiniDegistirme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string mevcutDosyaAdi = "mevcutDosyaAdi.txt";
      string yeniDosyaAdi = "yeniDosyaAdi.txt";
      
      if (File.Exists(mevcutDosyaAdi))
      {
        File.Move(mevcutDosyaAdi, yeniDosyaAdi);
        Console.WriteLine("Dosya adı başarıyla değiştirildi.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dosya bulunamadı.");
      }
    }
  }
}

İlk olarak, dosyanın mevcut adını "mevcutDosyaAdi.txt" ve yeni adını "yeniDosyaAdi.txt" olarak tanımladık. Daha sonra, File.Exists metodunu kullanarak dosyanın mevcut olup olmadığını kontrol ettik. Eğer dosya mevcutsa, File.Move metodu ile dosyanın adını değiştirdik ve kullanıcıya "Dosya adı başarıyla değiştirildi" mesajı gösterdik. Eğer dosya mevcut değilse, "Dosya bulunamadı" mesajını gösterdik.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

C# ValueTuple Kullanımı