C# Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

C# dilinde verilen bir dosya yolundaki dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

using System;
using System.IO;

namespace Ornek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosyaYolu = @"C:\example\myfile.txt";
      DateTime yeniTarih = new DateTime(2021, 1, 1);

      File.SetLastWriteTime(dosyaYolu, yeniTarih);

      Console.WriteLine("Son Değişiklik Tarihi: " + File.GetLastWriteTime(dosyaYolu));
    }
  }
}

Bu kod, "C:\example\myfile.txt" dosyasının güncelleme tarihini "2021-01-01" olarak değiştirir ve dosyanın güncelleme tarihini yazdırır. "File.SetLastWriteTime" metodu, verilen dosya yolundaki dosyanın güncelleme tarihini değiştirme işine yarar.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Datarow Kullanımı

C# Uygulama Açıksa Tekrar Açtırmama Kontrolü

C# Tarihe Dakika Ekleme veya Çıkarma

C# String Aynı Karakterlerin Silinmesi

C# Tarihe Saat Ekleme veya Çıkarma