C# Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C# dilinde dosyanın içeriğini byte dizisi olarak okumak için "File.ReadAllBytes" fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, verilen dosya yolunu okuyarak dosya içeriğini byte dizisi olarak döndürür.

Aşağıdaki kod, "dosyaYolu" adlı string değişkeni ile verilen dosyanın içeriğini byte dizisi olarak okur ve "dosyaIcerik" adlı değişkene atar.

string dosyaYolu = @"C:\dosya.txt";
byte[] dosyaIcerik = File.ReadAllBytes(dosyaYolu);


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosya Uzantısını Değiştirme

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

C# Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

C# Select Kullanımı