C# Dosyanın Klasör Yolunu Alma

C# dilinde, dosyanın klasör yolunu almak için System.IO adlı kütüphaneden yararlanabiliriz. Bu kütüphane, dosyalar ve klasörler ile ilgili işlemler yapmamıza olanak tanır.

Aşağıdaki kod, belirtilen dosya için klasör yolunu alır ve bir string değişkene atar..

using System.IO;

...

string dosyaYolu = @"C:\Users\kullanici\Desktop\dosya.txt";
string klasorYolu = Path.GetDirectoryName(dosyaYolu);

Path.GetDirectoryName fonksiyonu, dosya yolunu parametre olarak alır ve dosyanın bulunduğu klasörün yolunu döndürür. Örnekte görüldüğü gibi, dosya yolu string değişkeni olarak belirtilir ve sonrasında Path.GetDirectoryName fonksiyonu ile klasör yolu alınır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosya Uzantısını Değiştirme

C# Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

C# Dosya Boyutunu Öğrenme

C# Stringin Son Karakterini Alma

C# Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği