C# Dosyanın Klasör Yolunu Alma

C# dilinde, dosyanın klasör yolunu almak için System.IO adlı kütüphaneden yararlanabiliriz. Bu kütüphane, dosyalar ve klasörler ile ilgili işlemler yapmamıza olanak tanır.

Aşağıdaki kod, belirtilen dosya için klasör yolunu alır ve bir string değişkene atar..

using System.IO;

...

string dosyaYolu = @"C:\Users\kullanici\Desktop\dosya.txt";
string klasorYolu = Path.GetDirectoryName(dosyaYolu);

Path.GetDirectoryName fonksiyonu, dosya yolunu parametre olarak alır ve dosyanın bulunduğu klasörün yolunu döndürür. Örnekte görüldüğü gibi, dosya yolu string değişkeni olarak belirtilir ve sonrasında Path.GetDirectoryName fonksiyonu ile klasör yolu alınır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

C# 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

C# Windows AppData Klasörünün Yolunu Bulmak

C# Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

C# List'den Eleman Çıkarma