C# Dosyanın Okunması

C# dilinde bir dosyayı okumak için System.IO sınıfı kullanılır. Bu sınıf, dosyalarla ilgili işlemler yapmak için gerekli metodları içermektedir. Aşağıdaki örnekte, "dosya_yolu" değişkenine atanmış olan dosya yolu kullanılarak dosya okunacaktır.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaOkuma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosya_yolu = @"C:\dosya.txt";

      if (File.Exists(dosya_yolu))
      {
        string dosya_icerigi = File.ReadAllText(dosya_yolu);
        Console.WriteLine(dosya_icerigi);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dosya bulunamadı.");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bu kod örneğinde öncelikle "System" ve "System.IO" using deklarasyonları ile ihtiyaç duyulan sınıflar programa dahil edilmiştir. Daha sonra "Main" metodu içinde, "dosya_yolu" değişkenine dosya yolunun atanması yapılır. Sonra "File.Exists" metodu ile dosya varlığı kontrol edilir. Eğer dosya mevcutsa, "File.ReadAllText" metodu ile dosya içeriği okunur ve ekrana yazdırılır. Eğer dosya mevcut değilse, "Dosya bulunamadı" mesajı ekrana yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Dosya Taşıma

C# Rastgele Harf Yaratmak

C# Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

C# Goto Kullanımı