C# Dosyanın Okunması

C# dilinde bir dosyayı okumak için System.IO sınıfı kullanılır. Bu sınıf, dosyalarla ilgili işlemler yapmak için gerekli metodları içermektedir. Aşağıdaki örnekte, "dosya_yolu" değişkenine atanmış olan dosya yolu kullanılarak dosya okunacaktır.

using System;
using System.IO;

namespace DosyaOkuma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosya_yolu = @"C:\dosya.txt";

      if (File.Exists(dosya_yolu))
      {
        string dosya_icerigi = File.ReadAllText(dosya_yolu);
        Console.WriteLine(dosya_icerigi);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dosya bulunamadı.");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bu kod örneğinde öncelikle "System" ve "System.IO" using deklarasyonları ile ihtiyaç duyulan sınıflar programa dahil edilmiştir. Daha sonra "Main" metodu içinde, "dosya_yolu" değişkenine dosya yolunun atanması yapılır. Sonra "File.Exists" metodu ile dosya varlığı kontrol edilir. Eğer dosya mevcutsa, "File.ReadAllText" metodu ile dosya içeriği okunur ve ekrana yazdırılır. Eğer dosya mevcut değilse, "Dosya bulunamadı" mesajı ekrana yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

C# Tarihe Dakika Ekleme veya Çıkarma

C# typeof Kullanımı