C# Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme

Aşağıdaki kod, C# dilinde verilen bir dosya yolundaki dosyanın oluşturma tarihini değiştirmektedir.

using System;
using System.IO;

namespace Ornek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosyaYolu = @"C:\example\myfile.txt";
      DateTime yeniTarih = new DateTime(2023, 1, 1);

      File.SetCreationTime(dosyaYolu, yeniTarih);

      Console.WriteLine("Oluşturma Tarihi: " + File.GetCreationTime(dosyaYolu));

    }
  }
}

Bu kod, "C:\example\myfile.txt" dosyasının oluşturma tarihini "2023-01-01" olarak değiştirir ve dosyanın oluşturma tarihini yazdırır. "File.SetCreationTime" metodu, verilen dosya yolundaki dosyanın oluşturma tarihini değiştirme işine yarar.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Diziye Eleman Ekleme

C# String Küçük Harf Yapma

C# Uygulama Açıksa Tekrar Açtırmama Kontrolü

C# Barkod Yaratma Örneği

C# Bir Url'in Son Kısmını Almak