C# Dosyanın Uzantısını Öğrenme

C# dili ile dosyanın uzantısını öğrenmek için aşağıdaki kod örneği incelenebilir..

using System;

namespace DosyaUzantisi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosyaYolu = @"C:\dosyalar\resim.jpg";

      int noktaIndeks = dosyaYolu.LastIndexOf(".");
      string uzanti = dosyaYolu.Substring(noktaIndeks + 1);

      Console.WriteLine("Dosyanın uzantısı: " + uzanti);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kodun açıklaması...

 • dosyaYolu adlı string değişkene dosya yolu atanır.
 • noktaIndeks adlı integer değişkene dosya yolundaki son ". (nokta)" karakterinin indeksi atanır. LastIndexOf methodu stringin sonunda arama yapar ve ". (nokta)" karakterinin indeksini bulur.
 • uzanti adlı string değişkene dosyaYolu değişkeninden noktaIndeks + 1 konumundan itibaren alınan bir alt dizi atanır. Böylece dosyanın uzantısı alınır.
 • Son olarak ekrana "Dosyanın uzantısı: [uzanti]" şeklinde bir mesaj yazdırılır.

C#

İlginizi Çekebilir

C# 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

C# Dosya Silme

C# Dosyanın Klasör Yolunu Alma

C# Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C# 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği