C# Dosyaya Yazma

C# programlama dili, dosyalara veri yazma işlemlerini yapmak için File kütüphanesi içinde bulunan StreamWriter sınıfını kullanır.

Aşağıdaki kod, C# dilinde "dosyaya yazma" işlemini göstermektedir..

using System;
using System.IO;

namespace DosyaYazmaOrnegi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosyaYolu = @"C:\dosyalar\ornekDosya.txt";

      // Dosya yolunu kullanarak dosya nesnesi oluşturma
      using (StreamWriter dosya = new StreamWriter(dosyaYolu))
      {
        // Dosyaya veri yazma
        dosya.WriteLine("Bu bir dosya yazma örneğidir.");
        dosya.WriteLine("Bu örnekte C# dilinde 'using' anahtar kelimesi kullanılmıştır.");
      }

      Console.WriteLine("Dosya yazma işlemi başarıyla tamamlandı.");
    }
  }
}

Bu kod örneğinde bir dosya yolu tanımlanmış ve bu dosya yolunu kullanarak StreamWriter sınıfından bir dosya nesnesi oluşturulmuştur. "using" anahtar kelimesi, dosya nesnesi oluşturulduğunda dosyanın otomatik olarak kapatılmasını sağlar. İçerisinde dosya nesnesi tanımlandığı blok içerisinde, WriteLine() metodu kullanılarak dosyaya veri yazma işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem tamamlandıktan sonra, kullanıcıya bir mesaj gösterilmektedir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# Datarow Kullanımı

C# 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği