C# Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"C#" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

using System;
					
class Main
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var cs = new Scanner(Console.In);
    int n;
    Console.Write("Pozisyon Girin (N): ");
    n = cs.NextInt();
    Console.Write("Fibonacci Numarasi: " + NthFibonacciNumber(n));
  }

  static int NthFibonacciNumber(int n)
  {
    if (n == 1)
      return 0;
    else if (n == 2)
      return 1;
    else
      return NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
  }
}İlginizi Çekebilir

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak

C# Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

C# String StartsWith Kullanımı

C# String Insert Kullanımı

C# List'e Eleman Ekleme