C# İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"C#" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {

  Console.WriteLine("İlk katsayıyı girin: ");
  double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("İkinci katsayıyı girin: ");
  double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Üçüncü katsayıyı girin: ");
  double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  if(a!=0.0){
   double d = (b*b)-(4*a*c);
   if (d==0.0){
    Console.WriteLine("Kökler reel ve eşittir.");
    double r = -b/(2*a);
    Console.WriteLine("Kökler "+ r+" ve "+ r);
   }else if(d>0.0){
    Console.WriteLine("Kökler reel ve farklıdır.");
    double r1 = (-b+(Math.Sqrt(d)))/(2*a);
    double r2 = (-b-(Math.Sqrt(d)))/(2*a);
    Console.WriteLine("Kök1: "+ r1);
    Console.WriteLine("Kök2: "+ r2);
   }else{
    Console.WriteLine("Kökler sanal sayılardır.");
    double rp = -b/(2*a);
    double ip = Math.Sqrt(-d)/(2*a);
    Console.WriteLine("Kök1: "+ rp+ "+ i"+ip);
    Console.WriteLine("Kök2: "+ rp+ "- i"+ip);
   }  
  }
  else{
   Console.WriteLine("Kareköklü ifade değildir.");
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

C# 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

C# Bugünün Tarihini Getirmek

C# String Replace Metodu

C# 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

C# Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma