C# Linq Any Kullanımı

C# programlama dilinde, Linq bileşeni içindeki Any() metodu , koleksiyonda isteğe bağlı bir koşulu karşılayan herhangi bir öğenin olup olmadığını bool türünde geri döndürür.

Örnek kodu incelemek için ilk önce koleksiyonumuzun (collection) oluşturulduğu Ogrenci ve Sinif class larımızı hazırlayalım.

class Ogrenci 
{
    public int Id { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
}

class Sinif 
{
    public readonly List ogrenciler;

    public Sinif() 
    {
      this.ogrenciler = OgrenciYarat().ToList();
    }

    private IEnumerable OgrenciYarat()
    {
      yield return new Ogrenci { Id = 1, Ad = "Ali" };
      yield return new Ogrenci { Id = 2, Ad = "Erdem" };
      yield return new Ogrenci { Id = 3, Ad = "Ayşe" };
      yield return new Ogrenci { Id = 4, Ad = "Lale" };
      yield return new Ogrenci { Id = 5, Ad = "Gül" };
      yield return new Ogrenci { Id = 6, Ad = "Osman" };
      yield return new Ogrenci { Id = 7, Ad = "Irmak" };
      yield return new Ogrenci { Id = 8, Ad = "Tarık" };
    }
}

Oluşturulan sınıflarımızla birlikte Any() metodumuzu çeşitli örneklerde kullanalım.

Sinif sinif = new Sinif();
var kayit = sinif.ogrenciler.Any(x => x.Id == 5);
var kayit2 = sinif.ogrenciler.Any(x => x.Id == 99);   

İlk örnekte "kayit" değişkenimize "Id" 'si 5 olan bir değerin koleksiyonda olup olmadığını atadık. Böyle bir kayıt var olduğu için değişkene true değeri atanacaktır.

İkinci örnekte ise "kayit2" değişkenimize "Id" 'si 99 olan bir değerin koleksiyonda olup olmadığını atadık. Böyle bir kayıt var olmadığı için değişkene false değeri atanacaktır.

Tüm koda aşağıdan ulaşabilirsiniz..

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace ConsoleApplicationTest
{
   class Program 
   {
    static void Main(string[] args) {
      Sinif sinif = new Sinif();
      var kayit = sinif.ogrenciler.Any(x => x.Id == 5);
      var kayit2 = sinif.ogrenciler.Any(x => x.Id == 99);      
   }
}

class Ogrenci 
{
    public int Id { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
}

class Sinif 
{
    public readonly List ogrenciler;

    public Sinif() 
    {
      this.ogrenciler = OgrenciYarat().ToList();
    }

    private IEnumerable OgrenciYarat()
    {
      yield return new Ogrenci { Id = 1, Ad = "Ali" };
      yield return new Ogrenci { Id = 2, Ad = "Erdem" };
      yield return new Ogrenci { Id = 3, Ad = "Ayşe" };
      yield return new Ogrenci { Id = 4, Ad = "Lale" };
      yield return new Ogrenci { Id = 5, Ad = "Gül" };
      yield return new Ogrenci { Id = 6, Ad = "Osman" };
      yield return new Ogrenci { Id = 7, Ad = "Irmak" };
      yield return new Ogrenci { Id = 8, Ad = "Tarık" };     
    }
  }
}

C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

C# Windows Fonts Klasörünün Yolunu Bulmak

C# Yield Nedir?

C# ArrayList Özellikleri

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek