C# programlama dilinde, Linq bileşeni içindeki Any() metodu , koleksiyonda isteğe bağlı bir koşulu karşılayan herhangi bir öğenin olup olmadığını bool türünde geri döndürür.

Örnek kodu incelemek için ilk önce koleksiyonumuzun (collection) oluşturulduğu Ogrenci ve Sinif class larımızı hazırlayalım.

Oluşturulan sınıflarımızla birlikte Any() metodumuzu çeşitli örneklerde kullanalım.

İlk örnekte "kayit" değişkenimize "Id" 'si 5 olan bir değerin koleksiyonda olup olmadığını atadık. Böyle bir kayıt var olduğu için değişkene true değeri atanacaktır.

İkinci örnekte ise "kayit2" değişkenimize "Id" 'si 99 olan bir değerin koleksiyonda olup olmadığını atadık. Böyle bir kayıt var olmadığı için değişkene false değeri atanacaktır.

Tüm koda aşağıdan ulaşabilirsiniz..İlginizi Çekebilir