C# Linq Contains Metodu

Dizi (Array) veya Kolleksiyon (Collection) içinde istenilen elemanın olup olmadığını bulabilmek için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri "Contains" metodudur.

Metod bize true veya false yani bool bir değer döndürür.

Aşağıdaki örnekte integer dizisi içinde "60" değerinin olup olmadığını sorgu (query) şeklinde bulmaya çalışıyoruz.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayiDizi = { 100, 90, 80, 70, 60 };

      var myValue = (from sayi in sayiDizi select sayi).Contains(60);

      Console.WriteLine(myValue);
      Console.ReadKey();     
    }
  }
}

"60" değeri dizi içinde olduğu için "myValue" değişkeni true değer alacaktır.

Contains metodunu ayrıca aşağıdaki şekilde de kullanabiliriz.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayiDizi = { 100, 90, 80, 70, 60 };

      var myValue = sayiDizi.AsEnumerable().Contains(60);

      Console.WriteLine(myValue);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Masaüstü Yolunu Bulmak

C# Guid Yaratma

C# Bir Url'in Son Kısmını Almak

C# Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

C# Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği