Dizi (Array) veya Kolleksiyon (Collection) içinde istenilen elemanın olup olmadığını bulabilmek için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri "Contains" metodudur.

Metod bize true veya false yani bool bir değer döndürür.

Aşağıdaki örnekte integer dizisi içinde "60" değerinin olup olmadığını sorgu (query) şeklinde bulmaya çalışıyoruz.

"60" değeri dizi içinde olduğu için "myValue" değişkeni true değer alacaktır.

Contains metodunu ayrıca aşağıdaki şekilde de kullanabiliriz.İlginizi Çekebilir