C# List Aynı Elemanları Silme

C# programlama dilinde bir List objesinde bulunan aynı elemanların sadece tekinin kalmasını sağlayan kod örneği aşağıdadır..

List<string> mevcutList = new List<string>();

mevcutList.Add("elma");
mevcutList.Add("armut");
mevcutList.Add("elma");
mevcutList.Add("armut");
mevcutList.Add("portakal");

List yeniList = mevcutList.Distinct().ToList(); 

Sonuç olarak "yeniList" objesinde sadece "elma,armut,portakal" elemanları olacaktır..


C#

İlginizi Çekebilir

C# Linq Contains Metodu

C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# List'e Eleman Ekleme