C# List'den Eleman Çıkarma

C# 'da List türündeki bir nesnemizden eleman (item) çıkarmak için Remove() metodunu kullanırız.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var sehirlerList = new List(){ "Manisa", "Çankırı", "Van", "Artvin" };
      sehirlerList.Remove("Çankırı");      
      Console.WriteLine("Sehirler...\n");

      foreach (var sehir in sehirlerList){
        Console.WriteLine(sehir);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

sehirlerList isimli 4 elemandan oluşan bir List yarattık. Daha sonra "Çankırı" elemanını List 'den çıkardık ve sonucu ekrana yazdırdık.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

C# ValueTuple Kullanımı

C# Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

C# Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma