C# List'e Eleman Ekleme

C# 'da List 'e eleman (item) eklemek için Add() metodunu kullanmak gerekmektedir.

List nesnesini kullanabilmek için System.Collections.Generic isim alanını (namespace) projenize eklemeniz lazımdır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var sehirlerList = new List();

      sehirlerList.Add("Manisa");
      sehirlerList.Add("Çankırı");
      sehirlerList.Add("Artvin");
      sehirlerList.Add("Van");

      Console.WriteLine("Sehirler...\n");

      foreach (var sehir in sehirlerList){
        Console.WriteLine(sehir);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
} 

sehirlerList isminde bir List nesnesi yarattık ve 4 eleman ekleyip ekrana yazdırdık.


C#

İlginizi Çekebilir

C# 'da String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak

C# Select Kullanımı

C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

C# DataTable Kolon Adını Değiştirmek

C# Bip Sesi Çıkartmak