C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak

C# Windows uygulamalarında, MessageBox uyarı kutusunda bulunan Tamam (OK) düğmesine basıldığında işlem yapılması ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

var result = MessageBox.Show(@"Silmek İstediğinizden Emin misiniz?", @"Uyarı", 
           MessageBoxButtons.OKCancel, 
           MessageBoxIcon.Information);
        
if (result.Equals(DialogResult.OK))
{          
  //Yapılacak İşlem..
} 

Örneğimizde ilk önce "MessageBox" kutumuzun özelliklerini belirledik. Daha sonra eğer "OK" düğmesine basılırsa ne işlem yapmamız gerektiği ile ilgili "if" bloğumuzu hazırladık.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Windows Klasörünün Yolunu Bulmak

C# String Contains Kullanımı

C# Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

C# Url'den Json String Elde Etmek

C# Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği