C# Private Set Kullanımı

C# programlama dilinde bir alanı (field) kendi sınıfı (class) dışında kullanıldığında salt-okunur (read-only) hale getirmek için "private set" özelliği kullanılır.

Aşağıda örnek bir kullanım verilmiştir..

public int Yas { get; private set; }


C#

İlginizi Çekebilir

C# Tarihe Dakika Ekleme veya Çıkarma

C# String Trim Kullanımı

C# String LastIndexOf Kullanımı

C# Linq First Kullanımı

C# İşlemci Bilgilerini Elde Etmek