C# Rastgele Float Yaratmak

C# programlama dilinde rastgele float yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

using System;

namespace ConsoleAppTest
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var myFloat = FloatYarat(3, 5);
      Console.WriteLine(myFloat);
    }

    static float FloatYarat(float min, float max)
    {
      System.Random random = new System.Random();
      double val = (random.NextDouble() * (max - min) + min);
      return (float)val;
    }
  }
}

FloatYarat metodu minimum ve maksimum değer aralığında bir float yaratacaktır. Yukarıdaki örnekte 3 ile 5 arasında bir float değer yaratılması istenmiştir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Linq Contains Metodu

C# While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

C#'da Bir Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

C# Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

C# Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği