C# Rastgele Harf Yaratmak

C# dilinde rastgele (random) harf yaratmak ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      Random random = new Random();      
      int harfSayi = random.Next(0, 26);
      char chr = (char)('a' + harfSayi);
      Console.WriteLine(chr);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Eğer Türkçe karakterleri de eklemek istiyorsanız 2. örneği inceleyebilirsiniz..


namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      Random random = new Random();
      string harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöpqrstuüvwxyz";
      int sayi = random.Next(0, 31);
      Console.WriteLine(harfler.Substring(sayi, 1));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma

C# Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C# Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

C# ValueTuple Kullanımı

C# Diziyi Ters Çevirme