C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# programlama dilinde rastgele (random) bir tarih yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

DateTime RastgeleTarih()
{
  DateTime start = new DateTime(1900, 1, 1);
  Random gen = new Random();

  int range = (DateTime.Today - start).Days;      

  return start.AddDays(gen.Next(range));
}

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır..

06/23/2007 00:00:00


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosya Silme

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# Dökümanlarım Klasörünün Yolunu Bulmak

C# Bir Derecenin Tanjantını Bulma

C# Select Kullanımı