C# Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Bu kod konsoldan kullanıcıdan santigrat olarak bir sıcaklık değeri alır ve bu değeri fahrenhayt cinsine çevirir. Daha sonra dönüştürülmüş değeri konsola yazdırır.

using System;

class Program {
 static void Main(string[] args) {

  Console.WriteLine("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ");
  string santigratStr = Console.ReadLine();
  int santigrat = Convert.ToInt32(santigratStr);
  float fahrenheit = ((9f * santigrat)/5f) + 32;

  Console.WriteLine("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " + fahrenheit);

 }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

C# Linq OrderBy Kullanımı

C# Linq Any Kullanımı

C# String EndsWith Kullanımı

C# Remove Metodu