C# String Aynı Karakterlerin Silinmesi

C# programlama dilinde bir string'teki aynı karakterlerin sadece birinin kalması isteniyorsa aşağıdaki kod kullanılabilir..

public static string AyniKarakterleriKaldir(string input)
{
    return new string(input.ToCharArray().Distinct().ToArray());
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosya Taşıma

C# Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C# Tarihe Ay Ekleme veya Çıkarma

C# 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği