C# String Aynı Karakterlerin Silinmesi

C# programlama dilinde bir string'teki aynı karakterlerin sadece birinin kalması isteniyorsa aşağıdaki kod kullanılabilir..

public static string AyniKarakterleriKaldir(string input)
{
    return new string(input.ToCharArray().Distinct().ToArray());
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosya Taşıma

C# 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

C# Dosyaya Yazma

C# Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme

C# Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği