C# String Clone Kullanımı

C# 'da bir stringin kopyasını yaratmak istiyorsak kullanacağımız yöntemlerden biri de Clone() metodudur.

Clone() metodu object türünden bir değer döndürür. Bu yüzden sting tipine dönüştürülmesi gerekir.

Aşağıda Clone() yönteminin nasıl kullanıldığına bir örnek verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      string str1 = "yazilim";      
      string str2 = (string)str1.Clone();      
      Console.WriteLine(str1);
      Console.WriteLine(str2);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# GetType Kullanımı

C# Diziye Eleman Ekleme

C# Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

C# Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

C# String Aynı Karakterlerin Silinmesi