C# String Clone Kullanımı

C# 'da bir stringin kopyasını yaratmak istiyorsak kullanacağımız yöntemlerden biri de Clone() metodudur.

Clone() metodu object türünden bir değer döndürür. Bu yüzden sting tipine dönüştürülmesi gerekir.

Aşağıda Clone() yönteminin nasıl kullanıldığına bir örnek verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      string str1 = "yazilim";      
      string str2 = (string)str1.Clone();      
      Console.WriteLine(str1);
      Console.WriteLine(str2);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C# Linq Any Kullanımı

C# Linq OrderByDescending Kullanımı

C# String Harf Olmayan Karakterlerin Silinmesi

C# Tarihe Saniye Ekleme veya Çıkarma