C# String Compare Kullanımı

C# 'da String Compare() metodu ile iki string değerinin sıralaması karşılaştırılır. Alfabetik sıralamanın yanında büyük küçük harf sıralamasıda vardır. Küçük harfler büyük harflerden sıralamada önde sayılır.

 • Eğer ilk parametre ikinci parametreden sıralamada öndeyse sıfırdan küçük değer döner.
 • Eğer ilk parametre ve ikinci parametre sıralamada eşitse sıfır değer döner.
 • Eğer ilk parametre ikinci parametreden sıralamada sonradaysa sıfırdan büyük değer döner.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      string str1 = "D";
      string str2 = "m";
      string str3 = "D";
      string str4 = "Z";
      string str5 = "M";
      int sonuc1 = string.Compare(str1, str2);
      Console.WriteLine(sonuc1);
      int sonuc2 = string.Compare(str3, str1);
      Console.WriteLine(sonuc2);
      int sonuc3 = string.Compare(str4, str2);
      Console.WriteLine(sonuc3);
      int sonuc4 = string.Compare(str2, str5);
      Console.WriteLine(sonuc4);
      Console.ReadLine();      
    }
  }
}

"str1" değeri "str2" değerinden sıralamada önde olduğu için "sonuc1" bize sıfırdan küçük bir değer dönecektir.

"str3" değeri "str1" değeri ile sıralamada aynı olduğu için "sonuc2" bize sıfır değerini dönecektir.

"str4" değeri "str2" değerinden sıralamada arkada olduğu için "sonuc3" bize sıfırdan büyük bir değer dönecektir.

"str2" değeri "str5" değerinden küçük harf olması yüzünden sıralamada önde olduğu için "sonuc4" bize sıfırdan küçük bir değer dönecektir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

C# Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

C# Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

C# Hızlıca Console.WriteLine Yazmak