C# String Contains Kullanımı

C# dilinde Contains() bir string metodudur. Parametre olarak alınan string değerinin, ilgili string içinde olup olmadığını gösterir.

Bool türünde dönüş yapan metod, eğer string varsa "true", yoksa "false" değerini alır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {      
      string strn = "yazilimders";
      string aranacakStr = "ders";
      Console.WriteLine(strn.Contains(aranacakStr));            
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Burada "yazilimders" stringinin içinde "ders" stringinin olup olmadığını araştıyoruz. Var olduğu için Contains() metodu bize "True" olarak dönecektir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Url'in Son Kısmını Almak

C#'da Bir Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

C# Linq OrderByDescending Kullanımı

C# Dosya Taşıma

C# String Büyük Harf Yapma