C# String Contains Kullanımı

C# dilinde Contains() bir string metodudur. Parametre olarak alınan string değerinin, ilgili string içinde olup olmadığını gösterir.

Bool türünde dönüş yapan metod, eğer string varsa "true", yoksa "false" değerini alır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {      
      string strn = "yazilimders";
      string aranacakStr = "ders";
      Console.WriteLine(strn.Contains(aranacakStr));            
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Burada "yazilimders" stringinin içinde "ders" stringinin olup olmadığını araştıyoruz. Var olduğu için Contains() metodu bize "True" olarak dönecektir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

C# Tarihe Dakika Ekleme veya Çıkarma

C# Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

C# String StartsWith Kullanımı