C# String EndsWith Kullanımı

C# programlama dilinde bir string değerinin sonunun belirtilen string değeri ile bitip bitmediğini kontrol etmek için EndsWith() metodu kullanılır.

Boolean tipinde dönüş yapan metod, eğer parametredeki string değeriyle eşleşirse "true", eşleşmez ise "false" döndürür.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {      
      string strn = "yazilimders.com";
      Console.WriteLine(strn.EndsWith(".com"));
      Console.WriteLine(strn.EndsWith(".net"));      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

"yazilimders.com" string değerinin sonunun ".com" ve ".net" ile bitip bitmediğine baktığımızda, ilk olarak "true" sonra da "false" değeri ekrana yazdırılmış olacaktır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Diziye Eleman Ekleme

C# Dosyanın Klasör Yolunu Alma

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak

C# Tarihe Ay Ekleme veya Çıkarma

C# Guid Yaratma