C# String EndsWith Kullanımı

C# programlama dilinde bir string değerinin sonunun belirtilen string değeri ile bitip bitmediğini kontrol etmek için EndsWith() metodu kullanılır.

Boolean tipinde dönüş yapan metod, eğer parametredeki string değeriyle eşleşirse "true", eşleşmez ise "false" döndürür.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {      
      string strn = "yazilimders.com";
      Console.WriteLine(strn.EndsWith(".com"));
      Console.WriteLine(strn.EndsWith(".net"));      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

"yazilimders.com" string değerinin sonunun ".com" ve ".net" ile bitip bitmediğine baktığımızda, ilk olarak "true" sonra da "false" değeri ekrana yazdırılmış olacaktır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# String Compare Kullanımı

C# Dosyaya Yazma

C# Linq Any Kullanımı

C# Rastgele Sayı Yaratma

C# Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma