C# dilinde iki string değişkeninin değerlerinin birbirleriyle eşit olup olmadığı ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri Equals() metodudur.

6 farklı kullanım şekli olan bu metodun en çok kullanımı 2 string parametresi alan versiyonudur. Metod Boolean tipinde bir değer döndürür. Eğer değerler eşitse "true", değilse "false" olarak dönüş olur.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

"yazilimders" ve "Yazilimders" değerlerinin birbirleriyle eşit olup olmamasını ilgili metodumuzla kontrol ettiğimizde, değerlerin aynı olmaması sebebiyle bize False olarak dönüş olacaktır.İlginizi Çekebilir