C# String Equals Kullanımı

C# dilinde iki string değişkeninin değerlerinin birbirleriyle eşit olup olmadığı ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri Equals() metodudur.

6 farklı kullanım şekli olan bu metodun en çok kullanımı 2 string parametresi alan versiyonudur. Metod Boolean tipinde bir değer döndürür. Eğer değerler eşitse "true", değilse "false" olarak dönüş olur.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      string str1 = "yazilimders";
      string str2 = "Yazilimders";
      Console.WriteLine(string.Equals(str1,str2));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

"yazilimders" ve "Yazilimders" değerlerinin birbirleriyle eşit olup olmamasını ilgili metodumuzla kontrol ettiğimizde, değerlerin aynı olmaması sebebiyle bize False olarak dönüş olacaktır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# String GetTypeCode Kullanımı

C# Where Kullanımı

C# String EndsWith Kullanımı

C# String Replace Metodu

C# Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak