C# String GetTypeCode Kullanımı

Genel olarak GetTypeCode() yöntemi, belirtilen değişkenin TypeCode'unu (tip kodunu) almak için kullanılır. TypeCode enum türündedir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      string str = "yazilim";            
      Console.WriteLine(str.GetTypeCode());      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Değişkenimize GetTypeCode() metodunu uyguladığımızda bize String olarak dönecektir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# ValueTuple Kullanımı

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# String Equals Kullanımı

C# List'e Eleman Ekleme