C# String Harf Olmayan Karakterlerin Silinmesi

C# programlama dilinde bir string'de harf dışındaki karakterlerin silinmesi için aşağıdaki örnek incelenebilir..

using System.Linq;

var myString = "abc09_?324de";
var myString2 = new string(myString.Where(Char.IsLetter).ToArray());

Console.WriteLine(myString2);

Çıktı aşağıdaki şekilde olur..

abcde


C#

İlginizi Çekebilir

C# String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

C# String Replace Metodu

C#'da Bir Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma