C# String Insert Kullanımı

C# dilinde bir string değerinin istenilen indexinden itibaren bir başka string değeri eklemek istersek Insert() metodunu kullanabiliriz.

İki parametre alan metodun ilk parametresi kaçıncı indexe ekleneceği, ikinci parametre ise eklenmesi istenen string değerinin ne olacağını ifade eder.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      string strng = "yazilimi seviyorum";      
      Console.WriteLine(strng.Insert(8, " çok"));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Burada "yazilimi seviyorum" değerimizin 8. indexine (y 0. index değildir. İlk index y'nin solundan başlar) , " çok" string ifadesinin eklenmesi istenmiştir.

Böylece "yazilimi çok seviyorum" değerimiz ortaya çıkar.

Not : Bu metod mevcut stringin değerini değiştirmez. Yani strng değeri hala "yazilimi seviyorum" olarak kalır. Sadece bu metodun kullanılmasıyla string başka bir değer döndürür.


C#

İlginizi Çekebilir

C# 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

C# Linq Any Kullanımı

C# Tarihe Yıl Ekleme veya Çıkarma

C# Linq Single Kullanımı

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak