C# String LastIndexOf Kullanımı

LastIndexOf metodu, string içinde bir karakter veya karakterlerin kaçıncı indexte olduğunu gösterir. Eğer aranılan değer o stringin içinde birden fazla varsa en sonuncusunu alır.

9 farklı kullanım şekli olan metodun en yaygın kullanım şekli anlatılmıştır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      string str = "yazilimders";                  
      int sonKarakter = str.LastIndexOf("i");

      if (sonKarakter != -1) {
        Console.WriteLine(sonKarakter);        
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

yazilimders içinde "i" karakterinin en son kaçıncı index'te olduğunu bulmak istiyoruz. "i" karakteri 3. ve 5. indexte olmak üzere 2 adet vardır. Metodumuz bize en son indexi göstereceğinden 5 değeri döner.

Not : Eğer aradığımız karakter veya karakterler ilgili stringin içinde yoksa -1 değeri bize döner.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Datarow Kullanımı

C# Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

C# Linq Contains Metodu

C# 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

C# Where Kullanımı