C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# programlama dilinde bir string'deki tüm noktalama işaretlerinin (punctuation) temizlenmesi için gerekli kod örneği aşağıdadır..

string output = new string(myString.Where(c => !char.IsPunctuation(c)).ToArray());


C#

İlginizi Çekebilir

C# Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

C# Bugünün Tarihini Getirmek

C# Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma

C# Rastgele Float Yaratmak

C# Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği